Informujemy naszych pacjentów ,że zapotrzebowanie na leki można składać telefonicznie pod numerami telefonów

12-644 95 20 i 12-644-16-82

lub wrzucając do skrzynki przy wejściu głównym do przychodni kartki z wyszczególnionymi lekami, których Państwo potrzebujecie.