Kryteria kwalifikujące się do szczepienia do grupy 1B

W związku z zapisami osób z grupy 1 B na szczepienia przeciwko COVID 19 podajemy kryteria kwalifikujące do grupy 1b (osoby ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi): – osoby z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapi...

Zapisy na szczepienia – osoby urodzone w 1952 roku

11 marca 2021 r. rozpoczęły się zapisy na szczepienie dla osób w wieku 69 lat ( rocznik urodzenia 1952) Szczepienia prowadzone będą szczepionką AstraZeneca. Same szczepienia rozpoczną się 22 marca. Zapisu na szczepienie można dokonać telefonicznie lub osobiście w rejestracji.

Szczepienia

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa (COVID-19) nasza poradnia podejmuje działania w celu ochrony społeczności. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji. W czasie szczepienia powinien towarzyszyć dziecku tylko jeden rodzic lub opiekun.

KORONAWIRUS

UWAGA !!! W związku z epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów: Rejestracja pacjentów tylko telefoniczna Pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach przyjęć przychodni W sytuacji gdy będzie to konieczne pacjent zostanie umów...

Teleporada

ZACHĘCAMY PACJENTÓW POZ ABY OGRANICZYLI WIZYTY W PRZYCHODNI I KORZYSTALI Z TELEPORADY MEDYCZNEJ. Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać: zalecenia e-zwolnienie e-receptę sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie tak...

Zapotrzebowanie na leki

Informujemy naszych pacjentów ,że zapotrzebowanie na leki można składać telefonicznie pod numerami telefonów 12-644 95 20 i 12-644-16-82 lub wrzucając do skrzynki przy wejściu głównym do przychodni kartki z wyszczególnionymi lekami, których Państwo potrzebujecie.