Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.Wykaz realizatorów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nazwa Adres Telefon
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Kraków, ul. Strzelecka 2a (12) 61 98 687
(12) 61 98 661
Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie Kraków, al. Marsz. Ferdynanda Focha 33 centrala
(12) 68 76 400
(12) 68 76 442
(12) 68 76 479
(12) 68 76 492
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków, os. Na Skarpie 66 (12) 62 29 576
(12) 62 29 545
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, os. Złotej Jesieni 1 (12) 64 68 792
Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Armii Krajowej 5 (12) 37 02 735
Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Bochenka 10 (12) 38 55 805
NZOZ Kraków – Południe Kraków, ul. Kutrzeby 4 (12) 65 61 007
NZOZ Kraków – Południe (z powodu remontu czasowe zawieszenie działania w okresie 1.01-30.06.2024 r., świadczenia realizowane przez placówkę przy ul. Kutrzeby 4) Kraków, ul. Szwedzka 27 (12) 26 60 270
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Kraków, ul.Prądnicka 35 (12) 25 78 606
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Kraków, ul. Prądnicka 80 Pawilon M-V, wejście C (12) 61 42 888