Poradnia Dziecięca

Nasi lekarze zajmują się chorobami dziecięcymi oraz kompleksową oceną stanu zdrowia i prawidłowości rozwoju małych pacjentów. Przeprowadzają bilanse zdrowia, dbają o profilaktykę zdrowotną m.in. szczepienia ochronne, zlecają niezbędne badania diagnostyczne. Diagnozują , leczą i monitorują stany chorobowe w zakresie wszystkich układów i narządów dziecka.

Staramy się aby wizyta naszego małego pacjenta przebiegła w jak najmniej stresującej atmosferze. Na terenie naszej Poradni utworzyliśmy kącik zabaw dla dzieci , gdzie mogą się one odprężyć czekając na wizytę u lekarza .Gwarantujemy serdeczną i profesjonalną obsługę realizowaną przez personel z wieloletnim doświadczeniem .

Lekarze Poradni Dziecięcej :

 • Lek.med. Aneta Olech- lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek.med. Dorota Rojek – lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek.med. Krystyna Stachów- Kmieć- specjalista chorób dzieci

Jeżeli obserwujesz jakiekolwiek niepokojące objawy dotyczące rozwoju i zdrowia Twojego dziecka nasz pediatra w sposób troskliwy i fachowy zajmie się małym pacjentem.

Telefon do Rejestracji : (12) 644 17 56
E-mail: przychodnia-dziecieca@przychodnia-naskarpie.plPoradnia Ogólna

W naszej Poradni gwarantujemy serdeczną i profesjonalną obsługę realizowaną przez personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem. Dobro pacjenta oraz jego czas są dla nas najważniejsze, dlatego do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, poświęcając mu tyle czasu ile wymaga. Wiemy bowiem ,że pacjenci często bardziej od leków potrzebują wsparcia duchowego. Lekarze naszej Poradni diagnozują i leczą choroby układów oddechowego, pokarmowego, krążenia, krwiotwórczego, dokrewnego i moczowego. Zajmują się także alergiami, chorobami serca, cukrzycą, reumatyzmem, schorzeniami stawów i kości. Jako lekarze pierwszego kontaktu, stawiają pierwszą diagnozę i w razie potrzeby wystawiają skierowania na dalsze badania, konsultacje specjalistyczne czy leczenie szpitalne. Mogą także orzekać o czasowej niezdolności do pracy, wydawać zaświadczenia lekarskie i akty zgonu oraz wnioski na leczenie sanatoryjne i przed rentowe.

Lekarze Poradni Ogólnej :

 • Lek.med.Hanna Cylupa – lekarz medycyny pracy
 • Lek.med. Małgorzata Gąsior – specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek.med. Bartosz Kamiński – specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek.med. Iwona Sęk – specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek.med. Zofia Wojciechowska- lekarz medycyny pracy

Jeżeli szukasz, sprawdzonego i doświadczonego internisty zgłoś się do naszej poradni. Nie zwlekaj, w naszej poradni pracują lekarze z wieloletnim stażem, którzy w sposób kompleksowy zajmą się Twoim zdrowiem!

Telefon do Rejestracji : (12) 644 16 82
E-mail: przychodnia-ogolna@przychodnia-naskarpie.plPoradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy służy swoją działalnością wszystkim pracującym, zarówno wykonującym pracę na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy ale również dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek
 • osób będących w stosunku służby (policjanci, celnicy, strażacy)
 • uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich (jeżeli są narażeni na czynniki szkodliwe i uciążliwe).

Nasza placówka od początku działalności dokłada wszelkich starań, aby obowiązek wykonywania badań profilaktycznych nie kojarzył się Pracodawcom z uciążliwą i dezorganizującą pracę firmy koniecznością. Celem badań profilaktycznych jest ustalenie zdolności do pracy na określonym stanowisku, w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy

Rodzaje badań wykonywanych w naszej Poradni :

Badania profilaktyczne zgodnie z Kodeksem Pracy obejmują:

 • Badania wstępne – wykonywane przed podjęciem nowej pracy, po zmianie stanowiska pracy bądź warunków na obecnym stanowisku pracy
 • Badania okresowe – wykonywane w trakcie trwania zatrudnienia
 • Badanie kontrolne – wykonywane po trwającej ponad 30 dni nieobecności w pracy spowodowanej chorobą

Badanie profilaktyczne wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez Pracodawcę. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść skierowania.

Wzór skierowania -przekierowanie do pliki do pobrania

Badanie sanitarno-epidemiologiczne:

 • badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania diagnostyczne w zależności od stanowiska i warunków wykonywanej prac.

Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby:

 • Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 • Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 • Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

Badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonujemy wyłącznie odpłatnie

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię opatrzonego pieczątką i podpisem osoby kierującej.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18. r. ż. , w przypadku zgłoszenia się do Poradni Medycyny Pracy NZOZ-u Pro-med sp. z o. o. w celu wykonania badania lekarskiego kandydata lub ucznia szkoły bez Rodzica (przedstawiciela ustawowego) winni posiadać jego pisemną zgodę na przeprowadzenie badania. Podstawa prawna: Art. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.)Pracodawco !


Jeżeli chcesz zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa swoim Pracownikom postaw na współpracę z NZOZ Pro-med.

Pracodawców nieposiadających umowy z NZOZ Pro-med. sp. z o.o. prosimy o kontakt w celu jej podpisania : (12) 644 95 29
e-mail: nzoz.pro-med@wp.plWzór umowy do pobrania