Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji od 7.00 do 18.00.


Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie .

Rejestracja Poradni Dziecięcej tel. (12) 644 17 56

Rejestracja Poradni Ogólnej tel. (12) 644 16 82


Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi.

Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących Godzina przyjęcia zarejestrowanego w danym dniu pacjenta jest orientacyjna i może ulec przesunięciom.


W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania, pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenie w ustalonym terminie, pacjent jest informowany o zmianie terminu w każdy dostępny sposób.