Zakres usług

 • szczepienia obowiązkowe i zalecane,
 • wizyty patronażowe i bilanse,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • badanie Ekg
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi , iniekcje domięśniowe
 • szybkie pomiary laboratoryjne( glukoza, kwas moczowy)
 • orzeczenia w ramach obowiązującego prawa,
 • wydawanie wniosków na zaopatrzenie medyczne i ortopedyczne,
 • skierowania na badania laboratoryjne, obrazowe i endoskopowe,
 • skierowania do innych specjalistów i na hospitalizację,
 • karta szybkiej ścieżki onkologicznej,
 • porady telefoniczne
 • wizyty domowe uzasadnione medycznie,
 • e-recepta, zamawianie leków przewlekłych
 • elektroniczne zwolnienia lekarskie uzasadnione medycznie
 • świadczenia medycyny pracy