Teleporada

ZACHĘCAMY PACJENTÓW POZ ABY OGRANICZYLI WIZYTY W PRZYCHODNI I KORZYSTALI Z TELEPORADY MEDYCZNEJ. Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać: zalecenia e-zwolnienie e-receptę sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie tak...