Pragniemy poinformować , że NZOZ Pro-med. Sp. z o.o. przystąpił do narodowego programu – Profilaktyka 40 PLUS. Program realizowany jest w naszym zakładzie dla wszystkich, którzy ukończyli 40 lat i posiadają e-skierowanie. Wykonane w ramach projektu badania i pomiary pozwalają na zidentyfikowanie osób z ryzykiem lub objawami najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, które generują wiele  problemów medycznych, ekonomicznych i społecznych.