Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-med. sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3- Wsparcie placówek POZ”

Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ

Dofinansowanie projektu z UE: 22 246,00 zł


www.mapadotacji.gov.pl