W związku z zapisami osób z grupy 1 B na szczepienia przeciwko COVID 19 podajemy kryteria kwalifikujące do grupy 1b (osoby ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi):

– osoby z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

– osoby u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,

– osoby po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,

– oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),

– poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,

– dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.